Jak czytać lektury szkolne

Jak czytać lektury szkolne

Istnieje wiele strategii, których możesz użyć, aby lepiej zrozumieć lektury szkolne. Niektóre z nich polegają na przewijaniu, aktywnym czytaniu, robieniu notatek i ponownym czytaniu. Oto kilka pomysłów, które pomogą Ci zacząć. Możesz również zadawać sobie pytania, aby lepiej zrozumieć to, co czytasz. Kiedy masz już kilka pytań, możesz zacząć analizować lekturę.

Skimming

Istnieje kilka strategii, które można wykorzystać podczas przeglądania lektur szkolnych. Pierwszą z nich jest określenie celu czytania. Dzięki temu będziesz wiedział, w co się pakujesz i czy warto czytać dalej. Możesz też przed rozpoczęciem czytania podglądać dany fragment, aby zrozumieć, co się w nim znajduje.

Inną pomocną techniką jest robienie notatek. Po przeczytaniu strony, zanotuj ważne informacje i zanotuj wszystkie nieznane słowa. Uczniowie mogą wykorzystać te notatki, aby lepiej zrozumieć tekst. Mogą również zrobić listę kluczowych słów i zwrotów, aby pomóc im skupić się na najważniejszych szczegółach. W ten sposób uczniowie mogą skupić swoją uwagę na ważnych informacjach i nie dać się rozproszyć przez rozpraszające informacje.

Uczniowie, którzy uczą się skąpać w lekturach szkolnych, mogą lepiej zrozumieć, co czytają i stać się bardziej efektywnymi czytelnikami. Skimming może również pomóc im lepiej zrozumieć duży obraz i znaczenie tekstu. Może to być również dobry sposób na przygotowanie się do testów lub zadań. Skimming jest również dobrym sposobem na naukę nowych słów.

Podczas czytania do szkoły, ważne jest, aby wiedzieć, kiedy używać tej techniki. Stosowanie tej techniki pomoże uczniom przyswoić dużą ilość informacji w krótkim czasie. Podczas czytania do szkoły, spróbuj przejrzeć rozdział z podręcznika lub notatki z zajęć. W ten sposób możesz określić, czy musisz zrobić więcej czytania, czy nie.

Skimming pomoże Ci szybko uchwycić główne myśli tekstu. Ta strategia pomoże Ci również zmaksymalizować czas spędzony na zajęciach poprzez upewnienie się, że zrozumiałeś kluczowe informacje. Skimming może również odświeżyć Twoją pamięć o dużej ilości informacji.

Aktywne czytanie

Jeśli masz problemy z nadążaniem za lekturami szkolnymi, jest kilka wskazówek, które pomogą Ci zachować motywację i utrzymać się na właściwym kursie. Po pierwsze, ważne jest, aby myśleć o czytaniu jak o rozmowie. Pasywne czytanie ogranicza Twoją zdolność do krytycznego myślenia i zadawania pytań, a także zdolność do zrozumienia szerszego kontekstu.

Kolejna wskazówka dotycząca aktywnego czytania to ustalenie punktów kontrolnych. Nauczyciele powinni zapewnić uczniom takie punkty kontrolne, ale powinni też nauczyć ich, jak je samodzielnie znaleźć. Punkty kontrolne mogą obejmować odpowiedź na pytanie, określenie głównej myśli, wnioskowanie, a nawet krótką dyskusję z rówieśnikami. To wszystko są sposoby, aby dać uczniom zadanie do wykonania podczas czytania.

Aktywne czytanie jest niezbędne dla poprawy rozumienia tekstu i polega na robieniu notatek i angażowaniu się w tekst, by go lepiej zrozumieć. Pomaga również czytelnikom lepiej przyswoić materiał. Zamiast po prostu czytać tekst ponownie, aktywni czytelnicy angażują się w tekst poprzez zadawanie pytań, konstruowanie własnych kodów dla ważnych szczegółów i proszenie o pomoc, gdy jej potrzebują.

Ważne jest również, aby upewnić się, że masz wygodne, ciche miejsce do czytania. Jeśli uda się ograniczyć czynniki rozpraszające, łatwiej będzie się skupić na tekście i zwiększyć jego zrozumienie. Aktywni czytelnicy robią też adnotacje, piszą notatki i badają niejasne lub skomplikowane treści.

Aktywne czytanie jest niezbędne na egzaminach wstępnych do szkół, takich jak SSAT i ISEE. Pomaga również rozwijać umiejętności krytycznego i analitycznego myślenia, które są ważne w dzisiejszym świecie.

Robienie notatek

Jednym z najlepszych sposobów zaangażowania się w lektury szkolne jest robienie notatek. Robienie notatek pomoże Ci zapamiętać to, co czytasz, lepiej to zrozumieć i odnieść się do tego później. Rodzaj notatek zależy również od celu, w jakim je sporządzasz. Ogólnie rzecz biorąc, studenci, którzy robią odręczne notatki zachowują więcej informacji niż ci, którzy piszą dosłownie.

Przed robieniem notatek przeczytaj tekst na głos. Pomoże Ci to szybciej przetworzyć informacje. Pamiętaj też o zapisaniu kluczowych punktów i uzupełnieniu szczegółów. Robienie notatek pomoże Ci również lepiej zapamiętać materiał do testów lub pisania prac. Upewnij się, że Twoje notatki są dokładne.

Upewnij się, że Twoje notatki są zorganizowane w sposób, który ma dla Ciebie sens. Możesz użyć listy wypunktowanej lub osi czasu, która podkreśla kolejność. Tradycyjny format konspektu jest również dobrym rozwiązaniem. Główna myśl znajduje się na górze, a myśli pomocnicze są wcięte pod nią.

Podczas robienia notatek, powinieneś podać czas i miejsce czytania. Niektóre kategorie nie są odpowiednie dla wszystkich tekstów, ale dla tekstów historycznych, „kiedy” i „gdzie” będą istotne. W razie potrzeby należy jednak nadal podawać pewne szczegóły, takie jak numer strony. Notatki powinny zawierać również Twoje reakcje i osobiste wspomnienia, jeśli takie istnieją.

Powinieneś również zamieścić cytaty i cytowania, kiedy tylko jest to możliwe. W ten sposób będziesz mógł dokonać podsumowania tego, co przeczytałeś. Podsumowanie powinno zawierać około dwóch do czterech zdań. Należy również pamiętać o omówieniu głównej myśli lektury. Jeśli nie jesteś pewien co do dokładnego formatu tekstu, możesz odwołać się do listy kontrolnej dostarczonej przez nauczyciela.

Rereading

Ponowne czytanie lektur szkolnych to skuteczny sposób na zwiększenie zasobu słownictwa dziecka. Dzieci rozwijają swoje słownictwo w szybkim tempie w okresie kształtowania się, a ponowne czytanie pomaga im zachować więcej słownictwa z książek, które już przeczytały. Proces ten jest szczególnie skuteczny w przypadku tekstów obcojęzycznych, ponieważ pozwala uczniom ponownie zapoznać się z tekstem, przemyśleć jego przesłanie i dostrzec cechy, które przeoczyli podczas pierwszego czytania.

Ponowne czytanie lektur szkolnych to także pomocny sposób na doskonalenie umiejętności rozumienia tekstu przez dziecko. Często dzieci potrafią rozszyfrować słowa, ale mają problemy ze zrozumieniem ich znaczenia. Ponowne czytanie daje dzieciom możliwość rozwijania umiejętności rozumienia, podczas gdy one badają tekst i ilustracje. Dzięki temu w przyszłości będą się lepiej czuły w trudniejszych tekstach.

Ponowne czytanie tekstów informacyjnych może pomóc uczniom rozwinąć nowe rozumienie tekstów i tematów książki lub wiersza. Proces ten pomaga uczniom tworzyć osobiste powiązania z tekstem, co może pomóc im zaangażować się w przemyślaną dyskusję. Ponadto, przygotowuje ich do dyskusji w małych grupach, ponieważ mogą przedstawić własną perspektywę na tekst.

Często nauczyciele wykorzystują powtórne czytanie jako czynność sprawdzającą. Rozkładają swoje działania związane z powtórnym czytaniem w czasie. Mogą wymagać, by uczniowie przeczytali dany rozdział lub fragment w domu, zanim przeczytają go w klasie. Mogą też powtórzyć dany fragment kilka tygodni później. Ważne jest, by zastanowić się nad celem ponownego czytania, zanim wprowadzi się je do swojej klasy.

W trakcie trwania semestru, konkretne metody, które uczniowie stosują do robienia adnotacji i poprawiania lektur szkolnych, różnią się w zależności od semestru. Zależy to od poziomu umiejętności ucznia, konfiguracji klasy i dostępnego oprogramowania. Jednak w najbliższych latach pojawi się więcej programów, które mogą wspierać te strategie.

Szukanie słów w słowniku

Zawsze, gdy uczeń nie rozumie jakiegoś słowa z lektury szkolnej, powinien poszukać go w słowniku lub zapoznać się z listą słówek w podręczniku. W haśle słownikowym danego słowa szuka definicji i przykładów jego użycia. Po zapoznaniu się z hasłem słownikowym powinien zrobić na stronie notatki na marginesie. Może również napisać krótką definicję lub synonim.

Podczas czytania uczeń może być zaskoczony, że niektóre słowa mają wiele znaczeń. W takich przypadkach uczeń może zastosować sztuczki odkrywania słów, aby dowiedzieć się więcej o danym słowie. Sztuczki te mogą pomóc uczniowi w poszerzeniu słownictwa lub w osiągnięciu lepszych wyników w wyzwaniach związanych ze słownictwem, takich jak comiesięczne Vocabulary Challenges.

Rozwijanie słownictwa dziecka wymaga czasu. Uczeń nie powinien przerywać czytania lektury szkolnej, ponieważ nie rozumie jakiegoś słowa. Odszukanie słowa w słowniku, przeczytanie definicji i poznanie jego znaczenia zajmuje cenny czas. Poza tym, że słowniki zabierają cenny czas w procesie czytania, nie pomagają dziecku w pełni zrozumieć słowa. Może się również zdarzyć, że dziecko nie zna danego słowa na tyle dobrze, by wybrać definicję odpowiednią do kontekstu. Jeśli dziecko wybierze niewłaściwą definicję, doświadczenie czytania zostanie zakłócone.

Oprócz pomocy w nauce nowego słownictwa, szukanie słów w słowniku podczas czytania lektur szkolnych pomaga dzieciom ćwiczyć umysł i rozwijać umiejętności rozwiązywania problemów. Daje też dzieciom przerwę od lektur szkolnych, a przerwy mogą być cennym czasem dla kreatywności.

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *